Lễ cưới của Kim Tae Hee và Bi Rain diễn ra đơn giản vào chiều 19/1 tại một nhà thờ ở Seoul (Hàn Quốc).블로그 이미지

지식공유포럼

성공을 원하는 사람들을 위한 지식공유포럼